Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ XUÂN
Họ và tên NGUYỄN THỊ XUÂN
Ngày tháng năm sinh 02/01/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trình độ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Thuộc về bộ phận QUẢN LÝ
Địa chỉ KỲ PHÚ - KỲ ANH - HÀ TĨNH
Điện thoại 039567234
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách