Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Kỳ Phú

Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
hth-kyanh-mnkyphu@edu.viettel.vn